Nico Dezaire

Violist, componist, muziektheoretikus

Strijkers


Alle boeken voor strijkers van Nico Dezaire zijn voortaan leverbaar via zijn nieuwe website met webwinkel
www.vioolboeken.nl. Hier staan tevens alle beschrijvingen, notenvoorbeelden, luistervoorbeelden en filmpjes en worden nieuwe uitgaven beschreven. Hier is tevens de nieuwe beginners-methode Vioolwereld/Altvioolwereld (2 delen) te verkrijgen.
Het is Nico’s doel om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de strijkersdidactiek. Zijn boeken bestaan uit eigen composities en arrangementen van Traditionals en Klassieke stukken. Al deze boeken zijn uitgegeven bij de Haske / Hal leonard.

De basis van deze boeken ligt in Nico's eigen lespraktijk. Veelal zijn ze in de praktijk ontstaan en uitgetest.

Dubbelgrepen voor viool (2012)

Bestellen kan via deze link

Notenvoorbeeld : 1 , 2 , 3 , Duet

Dubbelgrepen voor viool is een eigentijdse methode om violisten met een ruime speelervaring in de eerste positie samenklanken van twee snaren en dubbelgrepen te leren. Dit gebeurt door middel van 38 oefeningen en 37 speelstukken in diverse muzikale stijlen. De verschillende samenklanken en dubbelgrepen worden overzichtelijk en gestructureerd aangeboden en met verschillende kleuren aangeduid. De speelstukken kunnen zowel onbegeleid, met cd-begeleiding als met de tweede vioolstem worden uitgevoerd. De duetten zijn geleverd als uit te printen pdf-files op cd 2.

Niveau: Gemiddeld

Klik hier voor een boekbespreking in de ARCO.

Positie serie

Een van die bijdragen is de “position-reeks”, die is geschreven voor violisten en altviolisten om het positiespel in een eerder stadium dan voorheen gebruikelijk was de leerling te kunnen aanbieden. Typerend voor deze reeks is naast de heldere opbouw de variatie aan muziekstijlen: van klassiek tot house. De position-reeks bevat evenveel eigen composities als arrangementen.

Position 1 (2012)

Bestellen kan via deze links :

Violin Position 1

Viola Position 1

Notenvoorbeeld: 1 , 2 , 3 , Pianobegeleiding

Position 1 behandelt de vier vingerstanden van de eerste positie. Ook komt het verband tussen deze vingerstanden en de verschillende toonsoorten -tot en met drie voortekens - aan bod. Het boek bevat 38 oefeningen voor de verschillende vingerstanden, 7 toonladder- en drieklankoefeningen en 68 aantrekkelijke speelstukken in diverse muzikale stijlen. De speelstukken kunnen met zowel cd-begeleiding (te vinden op cd1 en 2) als pianobegeleiding worden uitgevoerd. De pianobegeleidingen staan in pdf-vorm op cd 2.

Niveau: eenvoudig

In de "Arco" verscheen in augustus 2013 de volgende recensie van Hans Scheepers van de vioolversie van het boek.

Position 2 (2003)

Bestellen kan via deze links:

Violin Position 2

Viola Position 2

Notenvoorbeeld: 1 , 2 , 3

Position 2 is een leerzame en prettige kennismaking met de 2e positie voor violisten die enige speelervaring hebben in de 1e positie. Het is niet noodzakelijk de 3e positie te leren alvorens aan dit boek te beginnen. Met 12 oefeningen en 27 speelstukjes in verschillende stijlen –met cd-begeleiding – wordt een prima basis gelegd. Deze bestaat uit het kunnen spelen van de greep “heel-heel-half” op de 4 snaren afzonderlijk en op combinaties van 2 naast elkaar gelegen snaren. In “Final Theme” worden ten slotte alle snaren gecombineerd. Daarnaast komen elementaire positiewisselingen aan bod. Om de leerling zich te laten concentreren op het lezen en spelen in de 2e positie zijn dynamische aanduidingen vrijwel geheel weggelaten. Deze kunnen uiteraard naar eigen inzicht worden toegevoegd.

Niveau: eenvoudig/gemiddeld

Youtube links:

Dream Waltz
Mary and the Fiddler
Buenos Aires

Position 3 (2002)

Bestellen kan via deze links:

Violin Position 3

Viola Position 3

Notenvoorbeeld: 1 , 2 , 3

Position 3 is een leerzame en prettige kennismaking met de 3e positie voor violisten die enige speelervaring hebben. Met 10 oefeningen en 27 speelstukjes in verschillende stijlen –met cd-begeleiding – wordt een prima basis gelegd. Deze bestaat uit het kunnen spelen van de greep “heel-heel-half” op de 4 snaren afzonderlijk en op combinaties van 2 naast elkaar gelegen snaren. Daarnaast komen elementaire positiewisselingen aan bod. Om de leerling zich te laten concentreren op het lezen en spelen in de 3e positie zijn dynamische aanduidingen vrijwel geheel weggelaten. Deze kunnen uiteraard naar eigen inzicht worden toegevoegd.

Niveau: eenvoudig/gemiddeld

Youtube links:

Feelin'Blue
Gipsy Wals

Positions 3, 2 & ½ (2009)

Bestellen kan via deze links:

Violin Positions 3,2&1/2

Viola Positions 3,2&1/2

Notenvoorbeeld: 1 , 2 , 3 , 4

Positions 3, 2 & ½ is een leerzame en prettige kennismaking met de verschillende vingerstanden zoals die voorkomen in de derde, tweede en halve positie. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken en bevat 14 toonladder- en drieklankoefeningen in de derde en tweede positie, evenals 3 oefeningen voor de halve positie en 32 speelstukken in diverse stijlen - met cd-begeleiding. Deze uitgave is een logisch vervolg op Position 3 en Position 2, waarin een basis wordt gelegd voor het spelen in de derde en tweede positie. Op het gebied van de verschillende vingerstanden en de lees- en speelvaardigheid gaat Positions 3, 2 en ½ verder. Positiewisselingen komen nagenoeg niet voor in dit boek; daarvoor is Position Shifts in het leven geroepen.

Niveau : gemiddeld

Youtube links:
Rainy Rumba
Sinbads Ship

Position Shifts (2005)Bestellen kan via deze links:

Piano accompaniments Violin Position Shifts

Violin Position Shifts

Viola Position Shifts

Notenvoorbeeld : 1 , 2 , 3

Position Shifts is een leerzame en prettige kennismaking met de verschillende manieren van positie wisselen. De wisselingen tussen de 1e, 2e en 3e positie worden in dit boek systematisch aangeleerd en toegepast. Met 22 oefeningen en 36 speelstukken in diverse stijlen –met cd-begeleiding – leer je nagenoeg alle mogelijkheden aangaande de posities 1, 2 en 3. Dit boek is een logisch vervolg op de boeken Position 3 en Position 2.

Pianobegeleidingen zijn te bestellen via deze link.

Niveau : gemiddeld

Youtube links:
Django Plays the Violin
Hungarian Dance
Shift Rap

Positions 4 & 5 (2007)

Bestellen kan via deze links:

Violin Positions 4&5

Viola Positions 4&5

Piano accompaniments Violin Positions 4&5

Notenvoorbeeld: 1 , 2 , 3

Positions 4 & 5is een leerzame en prettige kennismaking met de 4e en 5e positie voor viollisten die de eerste 3 posities beheersen. Het boek bestaat uit 2 delen: eerst komt de 4e positie aan de orde, en vervolgens de 5e. Met in totaal 18 oefeningen en 32 speelstukken in verschillende stijlen –met cd-begeleiding – wordt een prima basis gelegd, zowel voor het spel in de 4e en 5e positie als voor de combinatie met de eerste 3 posities. Voor een goede concentratie op het lezen en spelen in de 4e en 5e positie zijn dynamische aanduidingen vrijwel geheel weggelaten. Deze kunnen uiteraard naar eigen inzicht worden toegevoegd.

Niveau: gemiddeld/gevorderd

Youtube links:
Far Away
Mazurka
Rock 'n Roll

Violin Positions 6, 7 & 8 (2013)

Bestellen kan via deze link


Notenvoorbeeld: 1 , 2 , 3 en Piano begeleiding

Positions 6, 7 & 8 is een leerzame en prettige kennismaking met de 6e , 7e en 8e positie voor violisten die de eerste vijf posities beheersen. Met in totaal 34 oefeningen en 40 speelstukken in verschillende stijlen –met cd-begeleiding – wordt een prima basis gelegd, zowel voor het spel in de 6e , 7e als 8e positie als voor de combinatie met de eerste vijf posities.
Deze uitgave is een logisch vervolg op de boeken Postion 1, Position 3, Position 2, Position Shifts, Postions 3-2-0,5 en Positions 4&5 van Nico Dezaire. Midels grepenoverzichten wordt inzichtelijk gemaakt waar de nieuw geleerde noten in de posities 6, 7 en 8 zich bevinden op de toets van de viool. De 40 speelstukken kunnen onbegeleid, met cd-begeleiding of ,et pianobegeleiding wordne uitgevoerd. De pianobegeleidingen staan in pdf-vorm op cd1 - ze kunnen dus uitgeprint worden.

Niveau : gevorderd

Selected Studies

De 3 boeken van Selected Studies zijn gemaakt binnen het “Study and play” concept. Elk boek bevat 2 cd’s waarop voor iedere etude 3 tracks te vinden zijn: een voorbeeldversie, een meespeelversie in normaal tempo en een versie in oefentempo. De uitstekende etudes (van verschillende bekende vioolpedagogen uit de afgelopen 2 eeuwen, zoals Wohlfahrt, Sitt, Kayser, Mazas, Fiorillo, Kreutzer, Gavinies en Paganini) zijn allemaal voorzien van een nieuwe pianobegeleiding. Deze begeleidingen zijn alle geschreven door Nico Dezaire en voorzien de etuden van metrum en harmonie. Zij maken ook het oefenen van etuden voor leerlingen aantrekkelijker, want deze nieuwe jasjes maken menig oefenstuk tot een boeiend voordrachtstuk.

Selected Studies deel 1 (2004)

Bestellen kan via deze links:

Selected Studies 1 Violin

Selected Studies 1 Viola

Selected Studies bevat etudes die alle in de 1e positie staan. Deze behandelen de volgende technische vaardigheden:

Voor de rechterhand: detache, legato, gelijkmatig strijken, dubbele snaren, portato, triolenspel.

Voor de linkerhand: vingeractiviteit, articulatie, eenvoudige dubbelgrepen, toonladderopbouw, kwintenzetting.

Niveau: eenvoudig/gemiddeld

Selected Studies 2 (2006)

Bestellen kan via deze links:

Selected Studies 2 Violin

Selected Studies 2 Viola

Selected Studies 2 bevat etudes die in de eerste drie posities staan. Deze behandelen de volgende technische vaardigheden:

Voor de rechterhand: snaarwisselingen, staccato, legato, spiccato.

Voor de linkerhand: positiespel in 2e en 3e positie, positiewisselingen, trillers.

Niveau : gemiddeld


Selected Studies 3 (2008)

Bestellen kan via deze link

Selected Studies 3 bevat etudes in 7 posities. De volgende technische vaardigheden staan in dit boek op het programma:

Voor de rechterhand: akkoordenspel, ricochet, detache, snaarwisselingen, staccato, legato, spicatto, oktavenspel, cantilene.

Voor de linkerhand: uitgebreid positiespel, uitrekkingen, gevarieerde dubbelgrepen, oktavenspel, akkoordenspel, positiespel op de G-snaar, pizzicato, flageoletten, trillers, velociteit, chromatiek, versieringen.

Niveau: gevorderd


Viool / Altviool speelboeken

Violin/Viola Fun (Dinie Goedhart, arr. Nico Dezaire, 1999)

Bestellen kan via deze links:

Violin Fun

Viola Fun

“De 17 eenvoudige, afwisselende stukjes in dit boek zijn speciaal voor viool geschreven. Geheel in de 1e positie speelbaar, gebruik makend van slechts de 1e en 2e vingerstand. De begeleidings cd klinkt zeer aanstekelijk. De stukjes verzekeren succes bij familie en vrienden op de 1e voorspeelavond of miniconcert in het 1e lesjaar. Met leuke illustraties en een spel “speel het doolhoflied”.

Niveau: zeer eenvoudig/eenvoudig

More Violin/Viola Fun (Dinie Goedhart, arr. Nico Dezaire, 2000)

Bestellen kan via deze links:

More Violin Fun

More Viola Fun

More Violin Fun/More Viola Fun is de opvolger van het succesvolle Violin Fun/Viola Fun. Dit boek is bedoeld voor het 2e lesjaar. Net als in het 1e deel wordt een aanstekelijke meespeel-cd bijgeleverd. De meeste titels van de 15 stukken gevan al aan dat er verschillende muziekinstrumenten meespelen: een trompet, orgel, cello, fluit etc. De 1e en 2e vingerstand worden nu gecombineerd, daarnaast komen ook stukken in de 6/8 maat aan bod, en wordt het ritme uitgebreid met zestiende noten. Wederom met leuke illustraties en “het grote zoekspel.

Niveau: eenvoudig

Easy Solos (Fons van Gorp, arr. Nico Dezaire 2002)

Bestellen kan via deze l ink.

Dit boek bevat eenvoudige speelstukken in “mollige” toonsoorten. Hoewel beginnende violisten vaak in kruisen leren spelen, is er toch veel vioolmuziek in mollentoonsoorten gecomponeerd. Daarom zijn in dit boek zestien stukken te vinden die vanaf de toonsoort C-majeur (zonder voortekens) tot en met twee mollen zijn geschreven.

Doordat de ritmen en de omvang van de muziek een eenvoudig nivo hebben, kun je al in een vroeg stadium uit dit boek spelen. Van elk stuk staat op de cd een begeleiding in populaire stijl.

Easy Solos for Violin: een verrassende kennismaking met mollentoonsoorten!

Niveau: eenvoudig

.

Tango Variety (Sietse Wagenmakers, arr. Nico Dezaire, 2001)

Bestellen kan via deze links:

Tango Variety

Tango Variety Piano Accompaniment

“De meeslepende Zuid-Amerikaanse tangomuziek is sensueel, melancholisch, trots en elegant. Tango Variety is een ideaal boek voor wie houdt van de fascinerende klanken van de tango. Omdat de positiewisselingen – tot de 3e positie- niet al te ingewikkeld zijn, is het speelplezier voor de jonge violist groot. Tango Variety is verkrijgbaar als speelboek met meespeel-cd, maar ook is een apart boek met pianobegeleidingen door Nico Dezaire verschenen.

Niveau: gemiddeld

Play Klezmer! (Jabob Sijtsma, arr. Nico Dezaire, 2003)

Bestellen kan via deze links:

Play Klezmer!

Play Klezmer Piano Accompaniment

Play Klezmer! Is bedoeld voor violisten die zich aan de karakteristieke klanken van de klezmermuziek willen wagen. De 12 meeslepende Jiddische melodieën zijn met eenvoudig positiespel (tot en met de 3e positie) en eenvoudige dubbelgrepen prima uit te voeren. Meer gevorderde violisten kunnen er een eigen tintje aan geven. Een meespeel-cd is bijgevoegd. Maar Nico Dezaire heeft ook bij dit boek een apart boek met pianobegeleidingen geschreven.

Niveau : gemiddeld

Tango Delight (Myriam Mees, arr. Nico Dezaire, 2010)

Bestellen kan via deze link.

De tango - krachtige en troostrijke dansmuziek boordevol emotie, passie en liefde! Tango Delight is de opvolger van Tango Time! De stukken zijn iets uitdagender en verder uitgewerkt. Ze zijn bedoeld voor violisten van een gemiddeld niveau die willen genieten van de echte tango. De bijgevoegde demo- en play-along-cd is een bron van inspiratie.

Niveau: gemiddeld

Cello speelboeken

Cello Fun (Dinie Goedhart, arr. Nico Dezaire, 1999)

Bestellen kan via deze link.

De 17 eenvoudige afwisselende stukjes voor het 1e lesjaar zijn zonder begeleiding te spelen, maar ook met de cd. Succes verzekerd –zowel bij familie en vrienden als op het 1e miniconcert. Geheel in de 1e positie speelbaar.Met leuke illustraties en een spel: “speel het doolhoflied”.

Niveau: zeer eenvoudig/eenvoudig

More Cello Fun (Dinie Goedhart, arr. Nico Dezaire, 2000)

Bestellen kan via deze l ink.

More Cello Fun is de opvolger van het succesvolle Cello Fun. Nog steeds speelbaar in de 1e positie, wel is nu de 6/8 maat toegevoegd en zestiende noten. In de meeste titels wordt verwezen naar verschillende andere instrumenten, zoals de trompet, fluit, orgel en gitaar. Met leuke illustraties en “het grote zoekspel”.

Niveau: eenvoudig

2 Strijkers

My First violin-duets (1990)

Bestellen kan via deze link.

“My First violin duets” is een verzameling duetten in de 1e positie voor leerling en docent, geschikt voor zowel de individuele les als de groepsles. In het laatste geval kunnen meerdere leerlingen de melodie spelen die steeds in de bovenstem ligt. Dit levert zelfs een betere balans op met de meer volwassen toon van de docent. Het materiaal bevat naast bekende volksliedjes en kinderliedjes uit West-Europa en de V.S. eveneens populaire thema’s en melodieën. Deze verzameling heeft een eigen technische opbouw die gebaseerd is op verschillende vingerstellingen, doch pretendeert geen methode te zijn. De illustraties zijn van Mike Raaijmakers.”

Niveau: eenvoudig

Classical Duets (2000)

Bestellen kan via deze link.

Classical Duets is een verzameling bekende klassieke thema’s voor 2 violen. De duetten zijn chronologisch gerangschikt, zodat je al spelend een muzikale reis kunt maken die begint in de tijd van Purcell en via onder andere Haydn en Schubert eindigt bij Grieg. Geheel speelbaar in de 1e positie, doch er staan ad libitum vingerzettingen aangegeven in de 3e positie.

Niveau: eenvoudig/gemiddeld


English & Irish Duets (2002)

Bestellen kan via deze links.

English&Irish Duets for Violin

English&Irish Duets for Cello

English and Irish Duets is een verzameling duetten voor (alt)violisten en cellisten met enige speelervaring. De melodieën van Engelse en Ierse oorsprong zijn meestal te vinden in de 1e stem. Qua moeilijkheidsgraad is de 2e stem gelijkwaardig. Er zijn 2 versies van dit boek: een versie voor 2 violen, geheel speelbaar in de 1e positie, waarbij de 2e stem optioneel is te spelen door een altviolist. Een losse altvioolpartij is bijgevoegd. Daarnaast een andere versie voor 2 celli, speelbaar in positie 1-4, waarbij de 1e stem optioneel te spelen is door een altviolist. Ook hier is een losse altvioolpartij bijgevoegd, speelbaar in de 1e en 3e positie.

Niveau: eenvoudig/gemiddeld

Tunes for two (2008)

Bestellen kan via deze link.

In Tunes for Two staan nieuwe, door Nico Dezaire gecomponeerde duetten maar ook arrangementen van bekende melodieën uit verschillende landen. Het boek sluit aan op de eerste 2 delen van “Speel Viool!”, de vioolmethode van Gunter van Rompaey, Jaap van Elst en Wim Meuris, eveneens uitgegeven bij de Haske, maar is ook los daarvan te gebruiken. Aanvankelijk komen alleen de losse snaren aan bod; later volgt de toepassing van de eerste 3 vingerstanden. Alleen de 1e positie is vereist. Beide partijen zijn steeds van hetzelfde niveau.

Niveau: zeer eenvoudig/eenvoudig

Klezmatic Duets (2011)

Bestellen kan via deze links:

Klezmatic Duets for Violins

Klezmatic Duets for Violas

Klezmatic Duets for Cellos

Een duettenboek met verrassende mogelijkheden? Dan hebt u met Klezmatic Duets het juiste boek in handen! Het is verkrijgbaar voor violen, altviolen of celli en door het uitgekiende concept kunt u alle versies onderling combineren.

Klezmatic Duets bevat een aantrekkelijke selectie van bekende traditionals. Ze hebben een zeer uiteenlopend karakter en zijn gearrangeerd voor twee strijkinstrumenten. De arrangementen maken het violisten en altviolisten mogelijk om in de eerste positie te blijven spelen. Positiespel kunt u echter ook naar eigen inzicht toevoegen. Cellisten spelen tot en met de vierde positie. Mazzeltov!

Niveau: eenvoudig/gemiddeld

Flexible String Duets (2020)

Bestellen kan via deze links:

Flexible String Duets (Violin-Viola E-book)

Flexible Strings Duets (Violin-Cello E-book)

Flexible String Duets (Viola-Violin E-book)

Flexible String Duets (Viola-Viola E-book)

Flexible String Duets (Viola-Cello E-book)

Flexible String Duets (Cello-Cello E-book)

In Flexible String Duets staan nieuwe, door Nico Dezaire gecomponeerde duetten maar ook arrangementen van bekende melodieën uit verschillende landen. De duetten zijn geschreven voor diverse combinaties van 2 gelijke of verschillende strijkinstrumenten (viool, altviool en cello). Het boek is naast iedere gangbare methode te gebruiken. Aanvankelijk komen alleen de losse snaren aan bod; later volgt de toepassing van de eerste 2 vingerstanden (voor de cello: 1e positie met gebruik van de grote greep in het allerlaatste duet). Alleen de 1e positie is vereist. Beide partijen zijn steeds van hetzelfde niveau.

Deze uitgave wordt uitsluitend als e-book aangeboden.

Niveau: zeer eenvoudig/eenvoudig

Strijkersensemble

My First String Ensemble (1992)

Bestellen kan via deze link .

My First String Ensemble is een verzameling van korte, elementaire stukken voor het beginnend strijkensemble, bestaande uit arrangementen van bestaande melodieën en nieuwe composities van Nico Dezaire. Vooral deze laatsten maken de jonge leerlingen bekend met andere toonladders dan die van majeur en mineur. Verschillende stijlen, continenten en tijden komen aan bod. Gekozen is voor een bezetting van 2 violen en 1 cello, om de klank van het strijkorkest transparant te houden, zodat de leerling beter en gemakkelijker de verschillende stemmen kan onderscheiden dan in een 4-stemmig ensemble. Uniek is het te noemen dat elk stuk vooraf wordt gegaan door een oefening voor het hele ensemble, waarin de moeilijkheden van elke stem worden voorbereid. De stukken zijn qua moeilijkheidsgraad progressief gerangschikt. De pianopartij heeft in de meeste gevallen een zelfstandig karakter en kan ad libitum worden meegespeeld. My First String Ensemble kan gespeeld worden door leerlingen tijdens hun eerste en tweede lesjaar. Alle stemmen zijn in de 1e positie te spelen, viool 2 en de cello maken zelfs uitsluitend gebruik van de basisvingerstelling. Viool 1 wendt ook de lage 2e vinger alsmede de hoge 3e vinger aan en heeft qua ritme een iets hogere moeilijkheidsgraad.

Bestelnummer: DHP 0920350-070
Nivoindicatie: zeer eenvoudig/eenvoudig

Youtube links:
Auld Lang Syne
Gasshopper Boogie

String Together (2006)

Bestellen kan via deze link .

Er is niets leuker voor jonge strijkers dan samen te spelen! Strings Together bevat 9 leuke, goed doordachte stukken ter uitbreiding van het repertoire voor beginnende strijkersensembles. Dit boek is in feite een vervolg op My First String Ensemble van Nico Dezaire, waarin is gekozen voor een 3-stemmige transparante bezetting. In “Strings Together” raken de leerlingen vertrouwd met het voller klinkende 4-stemmige klankbeeld. In 3 delen wordt aandacht besteed aan verschillende samenspelstructuren, namelijk homoritmiek, homofonie en polyfonie. Deze 3 vormen geven een oplopende moeilijkheidsgraad qua samenspel. Alle stemmen zijn speelbaar in de 1e positie, de 3e viool, die ad libitum door altviool vervangen kan worden gebruikt zelfs alleen de basisvingerstelling. De pianopartij is zowel ondersteunend als muzikaal aanvullend geschreven en het is aan te bevelen om bij uitvoeringen voor pianobegeleiding te zorgen. Als er een contrabas meedoet, kan die de cellopartij meespelen. In “Strings Together” is een grote diversiteit aan muzikale stijlen, toonsoorten, maatsoorten en dynamiek te vinden. Dit alles in 6 arrangementen en 3 eigen composities.

Bestelnummer: DHP 1064186-070 (strijkersensemble en piano)
Nivoindicatie: eenvoudig

Classical Highlights (de Haske String Orchestra Series, 2009)

Bestellen kan via deze link.

“Classical Highlights” is een verzameling arrangementen van klassieke thema’s die dateren uit de 17 eeuw tot en met de 19e eeuw. De partijen zijn eenvoudig en aantrekkelijk geschreven. Tegelijkertijd blijven de arrangementen dicht bij het origineel. Gebruikte toonsoorten zijn G, D en A groot, en gebruikte maatsoorten zijn 2/4, ¾ en 4/4. De bezetting is: viool 1, viool 2, altviool (viool 3), cello, contrabas ad lib, (cello 2 ad lib.) en piano ad lib. De vioolpartijen en altvioolpartij blijven binnen de 1e positie en gebruiken slechts vingerstand 1 en 2. De cello blijft in de 1e positie en vermijdt de gerekte 4e vinger. De baspartij is speelbaar in de 1e positie. De gebruikte ritmen strekken van hele noot tot achtste noot. Algehele nivo is zeer eenvoudig. De set bestaat uit een partituur en losse partijen en is vergezeld van een demo cd waarop alle nummers te horen zijn van de eerste 5 nieuwe sets van de “De Haske String Orchestra Series”, waarvan “Classical Highlights” de eerste en meest eenvoudige is.

Bestelnummer: DHP 1094713-070
Nivoindicatie: zeer eenvoudig

Luistervoorbeelden zijn hier te horen.

Sunny Strings (de Haske String Orchestra Series, 2009)

Bestellen kan via deze link.

“Sunny Strings” is eveneens uitgegeven in de serie “De Haske String Orchestra Series” van de Haske/Hal Leonard en heeft dezelfde bezetting en opzet als “Classical Highlights”. Het nivo ligt hoger, op eenvoudig/gemiddeld, waarbij toonsoorten en maatsoorten eenvoudig gehouden zijn en alle partijen nog steeds in de 1e positie speelbaar zijn, maar de leerlingen meer uitgedaagd worden op het gebied van ritmiek en speelmanieren. Vooral “The Ghost of Tom”, een traditional is een zeer bijzonder stuk: de spookachtige sfeer wordt versterkt door speelmanieren als col legno en sul ponticello, maar ook door ritmes die op het eigen instrument moeten worden geklopt. En als klap op de vuurpijl volgt een improvisatie voor het hele ensemble, die bij uitvoeringen en strijkersdagen steevast voor groot speelplezier en enthousiaste luisteraars zorgt. De 3 andere composities laten het strijkorkest van zijn zonnigste kant horen. Ook deze set bestaat uit een partituur, losse partijen en een demo-cd.

Bestelnummer: DHP 1094612-070
Nivoindicatie: eenvoudig/gemiddeld

Disney for Strings (de Haske String Orchestra Series, 2011)

Bestellen kan via deze link.

Deze Disney klassiekers behoeven geen verdere introductie. De moeilijkheidsgraad is eenvoudig/gemiddeld. De titels in dit boek zijn:

- The Bare Necessities (Terry Gilkyson - Jungle Book)
- It's a Small World (Richard & Robert Sherman - Park Theme)
- Can You Feel the Love Tonight? (Sir Elton John - The Lion King)
- The Medallion Calls (Klaus Badelt - Pirates of the Caribbean; The curse of the black pearl)

Bestelnummer: DHP1115150-070

Nivo indicatie: eenvoudig/gemiddel

Luistervoorbeelden zijn hier te horen.

More Classical Highlights (de Haske String Orchestra, 2013)

Bestellen kan via deze link.

More Classical Highlights is het vervolg op Classical Highlights (zie hierboven), een verzameling arrangementen van klassieke thema's die dateren uit de periode van de 17e eeuw tot en met de 19e eeuw. De partijen zijn eenvoudig en aantrekkelijk geschreven; tegelijkertijd blijven de arrangmenten dicht bij het origineel.

Inhoud:
Canon (Pachelbel) - La Rejouissance (Händel) - Minuet (Boccherini) - Marche Militaire NO. 1 (Schubert) - Can Can (Offenbach) - Largo (Dvorak)
Notenvoorbeeld: Canon , Minuet en Can Can
Bestelnummer   DHP 1135315-070
Nivoindicatie: eenvoudig

Joy of Christmas (2011)

Bestellen kan via deze link.

Vijf bekende Kerst traditionals gearrangeerd voor beginnende of iets gevorderde strijkersensembles.
- Away in a Manger
- Es ist ein Ros' entsprungen
- In dulci jubilo
- Still, Still, Still
- Silent Night

Bestelnummer: DHP 1115201-070 (strijkkwartet)
Nivoindicatie: eenvoudig

tevens verschenen voor:
-saxofoonkwartet DHP 1125330-070
-klarinetkwartet DHP 1125337-070
-koperkwartet DHP 1125340-070

Christmas Favourites (Pops for String Quartet, 2011)

Bestellen kan via deze link.

Vijf eenvoudig speelbare stukken in popstijl voor strijkkwartetten. De altvioolpartij kan vervangen worden door een 3e vioolpartij
- When a Child is Born
- Let it Snow
- Deck the Hall
- Jingle Bells video/audio sample
- O Christmas Tree

Bestelnummer: DHP 1115200-070 (strijkkwartet)
Nivoindicatie: eenvoudig/gemiddeld

tevens verschenen voor:
-blokfluitkwartet DHP 1115202-070
-saxofoonkwartet DHP 1125338-070
-klarinetkwartet DHP 1125336-070

Rehab - Amy Winehouse (Pops for String Quartet, 2013)

Bestellen kan via deze link.

Het muziektijdschrift Rolling Stone noemde Rehab een "nummer dat je moet horen" . Nico Dezaire zorgde voor een aansprekend arrangement voor strijkkwartet. De altvioolpartij kan vervangen worden door een 3e vioolpartij

Bestelnummer DHP 1135510-070
Nivoindicatie: gemiddeld (gebruikte posities : 1e, 2e, 3e)

Notenvoorbeeld: Partituur en viool 1

Een luistervoorbeeld is hier te horen

Flexible String Trios

Voor strijkers-ensembles die in wisselende bezettingen spelen biedt de Flexible String Trios serie een uitgekiend concept. In de partituur worden 3 stemmen aangegeven, waarbij iedere stem door zowel viool, altviool of cello kan worden ingevuld. Op deze manier kunnen de stukken in allerlei combinaties van strijkinstrumenten worden gespeeld. Zowel combinaties met dezelfde als met verschillende strijkinstrumenten zijn mogelijk. In het laatste geval is het wel aan te raden het hoogst gestemde instrument de hoogst genummerde stem te laten spelen. Dit levert een juiste klankbalans en daardoor het mooiste resultaat.

Discover the Classics (Flexible String Trios 2014)

Bestellen kan via deze l ink.

Discover the Classics is een verzameling arrangementen van klassieke themas die dateren uit de baroktijd, klassieke tijd en romantiek (17e tot en met de 19e eeuw). De partijen zijn eenvoudig en aantrekkelijk geschreven en blijven dicht bij het origineel. Discover the classics bevat zes uitdagende arrangementen - heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen! 20 pag.

Inhoud:
1. Choral (R. Schumann)
2. Rigaudon (H. Purcell)
3. The Trumpets (L. Mozart)
4. Sailor's Song (E. Grieg)
5. Musette (J. S. Bach)
6. The Skater's Waltz (E. Waldteufel)

Bestelnummer DHP 1145604-070
Nivoindicatie: zeer eenvoudig

Notenvoorbeeld: Partituur

Discover the Opera (Flexible String Trios 2015)

Bestellen kan via deze link.

Discover the Opera is een verzameling arrangementen van opera-thema's die dateren uit de baroktijd, klassieke tijd en romantiek (18e en 19e eeuw). De partijen zijn eenvoudig en aantrekkelijk geschreven en blijven dicht bij het origineel. Discover the Opera bevat zes uitdagende arrangementen - heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen! Eenvoudig. 24 pag.

Inhoud:
1. Gluck Reigen seliger Geister
2. Mozart Der Vogelfänger bin ich ja
3. Bizet Toreador's Song
4. Verdi Va, pensiero
5. Offenbach Can-Can
6. Humperdinck Evening Prayer

Bestelnummer: DHP 1155624-070
Nivoindicatie: eenvoudig

Discover the Waltzes (Flexible String Trios 2016)

Bestellen kan via deze l ink.

Discover the Waltzes is een verzameling arrangementen van beroemde walsen uit de 19e en vroege 20e eeuw. De partijen zijn eenvoudig en aantrekkelijk geschreven en blijven dicht bij het origineel. Discover the Waltzes bevat zes uitdagende arrangementen - heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen! Eenvoudig. 28 pag.

Inhoud:
1. Strauss Emperor Waltz
2. Puccini Musetta's Waltz
3. Satie Je te veux
4. Saint-Saëns Danse macabre
5. Strauss The Blue Danube
6. Tchaikovsky Waltz of the Flowers

Bestelnummer: DHP 1155625-070
Nivoindicatie: eenvoudig-gemiddeld

Sidebar

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Main content

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.


Discover Rock 'n Roll (Flexible String Trios 2018)

Bestellen kan via deze link.

Discover Rock 'n Roll is een verzameling arrangementen van Rock'n Roll nummers uit de jaren '50 en '60 van artiesten als Jerry Lee Lewis, Little Richard en the Everly Brothers. De partijen zijn aantrekkelijk geschreven en blijven dicht bij het origineel. Discover Rock 'n Roll bevat vijf uitdagende en swingende arrangementen - heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen!

Inhoud:
1. Tutti Frutti
2. Bye bye love
3. Good Golly Miss Molly
4. Great balls of fire
5. Shout

Bestelnummer: DHP 1186025-070

Nivoindicatie: gemiddeld

Notenvoorbeeld : partituur en viool 1


Discover the Beatles (Flexible String Trios 2018)

Bestellen kan via deze link.

Discover the Beatles is een verzameling arrangementen van liedjes van "the Fab Four" uit Liverpool. De partijen zijn aantrekkelijk geschreven en blijven dicht bij het origineel. Discover the Beatles bevat vijf mooie arrangementen - heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen!

Inhoud:
1. All you need is love
2. Get Back
3. Hey Jude video/audio-sample
4. Ob-la-Di Ob-la-Da
5. Something

Bestelnummer: DHP 1186026-070

Nivoindicatie : gemiddeld

Notenvoorbeelden : partituur en viool 1

Discover West End (Flexible String Trios 2019)

Bestellen kan via deze link.

Discover West End is een collectie van vijf bekende nummers uit musicals zoals onder andere The Phantom of the opera!

Inhoud:

1. Send In The Clowns (Composer: Stephen Sondheim – Arranger: Nico Dezaire)
2. The Music Of The Night (Composer: Andrew Lloyd Webber – Arranger: Nico Dezaire)
3. Edelweiss (Composer: Richard Rodgers – Arranger: Nico Dezaire)
4. All I Ask Of You (Composer: Andrew Lloyd Webber – Arranger: Nico Dezaire)
5. As Long As You’re Mine (Composer: Stephen Schwartz – Arranger: Nico Dezaire)

Bestelnummer: DHP 1196082

Niveau-indicatie: gemiddeld

The Gypsy Collection (Mix&Match for Strings, 2016)

Bestellen kan via deze link.

The Gypsy Collection" is als eerste uitgave verschenen in een nieuwe serie genaamd " Mix &Match for Strings". Deze uitgave maakt het mogelijk om samen te spelen in combinaties varierend van 4 solo strijkinstrumenten tot een groot strijkorkest aangevuld met contrabas. piano en percussie. In de partituur zijn 4 obligate partijen voorgeschreven die elk kunnen worden gespeeld door viool, altviool of cello. Dit betekent dat de stukken kunnen worden gespeeld in alle denkbare combinaties van strijkinstrumenten. Naast de 4 obligate partijen is het mogelijk om de bezetting te verrijken met 3 aanvullende partijen : contrabas, percussie en piano. Door de partijen door meerdere instrumenten te laten spelen is het kwartet uit te breiden naar een groter strijkensemble. De set bevat 15 partijen met daarin 4 obligate partijen uitgeschreven voor elk afzonderlijk instrument (viool, altviool en cello) aangevuld met de 3 optionele partijen (contrabas, piano en percussie). " The Gypsy Collection " is een verzameling van arrangementen van soms opzwepende, soms ontroerende zigeuner-melodieen. De partijen zijn aantrekkelijk geschreven voor de verschillende instrumenten en zijn voorzien van vingerzettingen en streken. "The Gypsy Collection" bevat 5 uitdagende arrangementen-heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen.

Inhoud:
1. On the Wave of Lake Balaton
2. The Four Corners of My Handkerchief
3. The Basso ( Luistervoorbeeld )
4. Dark Eyes ( Luistervoorbeeld )
5. Two Guitars ( Luistervoorbeeld )

Bestelnummer: TIM00030-02

Nivoindicatie: gemiddeld

Notenvoorbeelden en de mogelijkheid tot bestellen vindt u hier .


Easy Classical Collection (Mix&Match for Strings, 2016)

Bestellen kan via deze link.

Easy Classical Collection" is een tweede uitgave in de serie “Mix and Match for Strings” en bestaat uit een verzameling van arrangementen van beroemde klassieke thema’s uit de 17e tot en met de 19e eeuw. De partijen zijn aantrekkelijk geschreven voor de verschillende instrumenten en zijn voorzien van vingerzettingen en streken. “Easy Classical Collection” bevat 7 uitdagende arrangementen – heerlijk om te spelen en uitermate geschikt voor uitvoeringen! Nivo : eenvoudig-gemiddeld.

Inhoud:
1. Rondeau (Purcell)
2. Alle Menschen werden Brüder (Beethoven)
3. Turtles (Saint-Saens)
4. Caro mio ben (Giordani)
5. Wedding March (Mendelsohn)
6.The sorcerer’s Apprentice (Dukas)
7.Romanze (Mozart)

Bestelnummer: TIM00035-02

Nivoindicatie: eenvoudig/gemiddeld

Notenvoorbeelden en de mogelijkheid tot bestellen vindt u hier .


Yesterday - Paul McCartney (Pops for String Quartet, 2017)

Bestellen kan via deze link.

Misschien wel het allermooiste liefdesliedje.... Nico Dezaire zorgde voor een aansprekend arrangement voor strijkkwartet. De altvioolpartij kan vervangen worden door een 3e vioolpartij

Bestelnummer DHP 1175851-070
Nivoindicatie: gemiddeld (gebruikte posities : 1e, 2e, 3e)

Notenvoorbeeld: Partituur en viool 1

Moon River - Henri Mancini (pops for String Quartet, 2017)

Bestellen kan via deze link.

Het prachtige liedje uit de film "Breakfast at Tiffany's uit 1961 dat een "Academy Award for Best Original Song" won. Nico Dezaire maakte een bijzonder arrangement voor strijkkwartet waarbij de altvioolpartij vervangen kan worden door een 3e vioolpartij.

Bestelnummer: DHP 11758050-070

Nivoindicatie: gemiddeld (gebruikte posities: 1e, 2e 3e)

Notenvoorbeeld: Partituur en viool 1


Music of the Night - Andrew Lloyd Webber (pops for String Quartet, 2018)

Bestellen kan via deze l ink.

Het prachtige nummer uit de opera "Phantom of the Opera" is door Nico Dezaire gearrangeerd voor strijkkwartet waarbij de altvioolpartij vervangen kan worden door een 3e vioolpartij.

Bestelnummer: DHP 1185855-070

Nivoindicatie: gemiddeld (gebruikte posities: 1e, 2e 3e)

Notenvoorbeeld: Partituur

When I'm sixty-four (Lennon&McCartney, pops for String Quartet 2019)

Bestellen kan via deze link.

When I’m Sixty-Four zingt een jonge man zijn geliefde toe. Vierenzestig is de leeftijd waarop mensen in het Groot-Brittannië van 1967 met pensioen gingen. Deze versie van het beroemde liefdesliedje van The Beatles voor strijkkwartet is een charmante toevoeging aan elk repertoire – en een perfect stuk voor diverse gelegenheden. Nico Dezaire heeft met dit arrangement het origineel op vakkundige wijze bewerkt voor strijkkwartet.

De altvioolpartij kan vervangen worden door een 3e vioolpartij.

De geleverde set bestaat uit 1 partituur en 5 losse partijen.

Bestelnummer: DHP 1206259-070

Niveau-indicatie: eenvoudig-gemiddeld

The Longest Time (Billy Joel, pops for String Quartet, 2020)

Bestellen kan via deze link.

Deze doo-wop-song van Billy Joel uit het jaar 1984 viel op en werd beroemd dankzij de inventieve en originele benadering met a-capellabegeleiding – destijds een zeer ongebruikelijke keuze in de popmuziek. The Longest Time is een echte oorwurm, in de positieve zin van het woord, en zorgt altijd voor een vrolijke noot!

Nico Dezaire heeft met dit arrangement het origineel op vakkundige wijze bewerkt voor strijkkwartet.

De altvioolpartij kan vervangen worden door een 3e vioolpartij.

De geleverde set bestaat uit 1 partituur en 5 losse partijen.

Bestelnummer: DHP 1206256-070

Niveau-indicatie: eenvoudig