Nico Dezaire

Violist, componist, muziektheoretikus

Recensies

Van verschillende werken van Nico zijn interviews en recensies verschenen. Hier een overzicht van alle recensies die we hebben gevonden. Helaas stuurt niet elke journalist een kopie naar ons toe dus als u zelf nog ergens een resensie heeft liggen of op internet heeft gevonden, wilt u dan de moeite nemen om een email te sturen, dan kunnen wij de recensie hier toevoegen.

In Arco jaargang 2017 no. 1 verscheen deze boekbespreking van altvioolmethodes door Mart Roegholt

Nico Dezaire, Viola position 1

door Mart Roegholt

In 2014 kwam dit boek uit. De altviool-uitgaven (deels bewerkt naar de vioolboeken van Dezaire) zijn een welkome aanvulling op de niet zo talrijke lesmethodes voor altviool.

Ik werk in algemene zin graag met de boeken van Dezaire (ook zijn positieboeken), omdat ze duidelijk zijn gestructureerd,  helder zijn vormgegeven en omdat de CD-liedjes speels, creatief en muzikaal geschreven of bewerkt zijn. Ook dit eerste altvioolboek is prettig in het gebruik.

Het gaat in Viola Position1 om de vier vingerstanden in de eerste positie. De opbouw is klassiek: we beginnen in hoofdstuk 1 met vingerstand 1 (hoge 2e vinger), dan vingerstand 2 (lage 2e vinger), dan vingerstand 3 (hoge 3e vinger), en tenslotte de 4e vingerstand (lage 1e en 4e vinger). Dit alles eerst op één en daarna op twee snaren, zowel chromatisch als diatonisch. Steeds is er de afwisseling van schema, oefening en liedje. Dan volgt een gedeelte met combinaties van de verschillende vingerpatronen over twee snaren.

Het tweede hoofdstuk geeft de toonladders en drieklanken (over alle vier snaren) tot aan drie kruisen en drie mollen, zowel in majeur als in (natuurlijk) mineur. Hier wordt het verband gelegd tussen de toonsoorten en daaruit voortvloeiende vingerstanden. De verhoogde en verlaagde noten worden nu door vaste voortekens aangegeven. Ook weer met toepassingen in stukjes met CD-begeleiding. Op de CD’s heeft elk stukje een voorspeel- en meespeelvariant. Op CD2 staat bovendien een pdf-versie voor de pianobegeleiding van het gehele boek.

Het boek werkt met een duidelijke afwisseling van schema’s, oefeningen en toepassingen (stukjes met CD). De tekeningen zijn soms grappig, soms een beetje flauw, maar voeren nergens de boventoon en maken nergens het beeld te druk. Het door Dezaire in al zijn boeken gebruikte symbool voor de halve toonsafstand (een hoekig haakje) wordt door leerlingen vaak aangezien voor streekboog, maar is theoretisch wel duidelijk.

Viola Position1 is geschikt voor beginnende altistjes die inmiddels hebben leren noten lezen, strijken en het eerste vingerpatroon kennen, maar ook voor wat oudere leerlingen die na een paar jaar viool overstappen op altviool. “Edelbratschist” Marit (9) vindt het een fijn en duidelijk boek, maar ze vindt het ook jammer dat het in het Engels is. Voor haar is F# (Fsharp) geen Fis, dat vindt ze verwarrend. Ikzelf zou het boek ook liever in het Nederlands zien, juist gezien het feit dat Dezaire een Nederlander is, en omdat de Viola Time boeken van de Blackwells ook al in het Engels zijn. Een Nederlandse vertaling van het voorwoord en een Nederlandse woordenlijst kunnen het bezwaar voor de jonge leerling niet compenseren. Maar kennelijk is het Nederlandse taalgebied te beperkt voor zo’n dure uitgave.

Maar ondanks dit bezwaar kan ik het boek aan altviooldocenten van harte aanbevelen.

Strijkers

Toen Nico zijn 1e boek op de markt kwam werd dat voorafgegaan door een interview . Zijn 1e boek was My First Violin Duets .

Positions Shifts is (net als de rest van de position reeks) een best-seller. Op 21 maart 2006 verscheen de volgende recensie . Helaas beschikken we niet over het origineel maar de tekst is terug te vinden op de website van De Haske Publications.

De Arco, het blad van de European String Teachers Association NL heeft in uitgave 3 van 2009 een boekbespreking geschreven over de eerste 5 delen van De Haske String Orchestra Series .

De Arco, het blad van de European String Teachers Association heeft in uitgave 4 van 2012 een boekbespreking geschreven over Dubbelgrepen .

In het Zweedse "Esta News", uitgave 2 van 2013 (juni-nummer) is een uitgebreide bespreking door Fredrik Strom, bestuurslid van de Esta Zweden verschenen van de "Position Serie" (in het Zweeds, pag. 10-13)) en een interview met Nico (in het Engels, pag. 14-17).

Van Position 1 is in het augustus nummer van "Arco", het tijdschrift van de Nederlandse en Vlaamse afdeling van de Esta, een bespreking verschenen, door vioolpedagoog en componist Hans Scheepers. De recensie is tevens gepubliceerd op de website van de Haske, zie http://www.dehaske.com/press/detail/515/boekbespreking-position-1

Ensemble

Voor 1 viool en 9 blazers heeft Nico het stuk "Dialoog" gecomponeerd. Een lovende recensie was het gevolg.

Symphonieorkest

Speciaal voor het 12,5 jarig bestaan van Eindhovens Jongeren Ensemble schreef Nico de symphonie "Sinfonietta Jubileo". Een interview over deze symphonie en een recensie achteraf verschenen in het Eindhovens Dagblad.

Koor

Voor de uitvoering van het vocaal ensemble "Flint" schreef Nico in opdracht het koorstuk "O mistress Mine" op de tekst van Shakespeare. De aankondiging en een recensie stonden beide in de kranten.

Persoonlijk

Als toetsenist, violist en gitarist van de band Chardonnay is Nico geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad.